MKB-Metaalbranche positief!

De uitkomsten van de Economische Barometer voor het MKB-metaal voor het vierde kwartaal zijn positief, ondanks een minder 3de kwartaal vorig jaar.De bedrijfsresultaten stijgen en verwacht wordt dat de orderportefeuilles in het 2de kwartaal van 2017 een positieve ontwikkeling gaan krijgen. Tussen de sectoren zijn er verschillen maar over het algemeen geldt dat alle sectoren groeien.

Orderpositie Nederland
De positieve waardering van de Nederlandse orderpositie zorgt voor een positief sentiment binnen de sector. De groei van de orderportefeuille is sinds 2011 niet meer zo sterk geweest. Bij vier op de tien bedrijven is de orderportefeuille gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal, terwijl deze bij 17% van de bedrijven is afgenomen.  Ook de waardering van de binnenlandse orderpositie is overwegend positief (44%). Ondernemers zijn sinds 2008 niet meer zo positief geweest over de binnenlandse sector ontwikkeling en de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2017 zijn dus ook positief.  Ruim de helft van de respondenten verwacht in het 1e kwartaal een gelijkblijvende orderportefeuille en een derde deel verwacht een verdere groei van de orderportefeuille.

Orderpositie Buitenland
Terwijl de binnenlandse orderpositie een gestage groei liet zien in 2016, is de ontwikkeling van de buitenlandse orderpositie  Maar ook voor het exportaandeel geldt in het 4e kwartaal van 2016 dat de sector overwegend positief is. De groei van de buitenlandse orderportefeuille in het 4e kwartaal is niet zo fors als de binnenlandse orderpositie. Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat de buitenlandse orderpositie gelijk gebleven is en bij een derde deel van de exporteurs is deze toegenomen.

Personeel
Bij een op de vijf bedrijven werken er in het 4e kwartaal van 2016 meer medewerkers dan in het kwartaal er voor, terwijl bij 7% van de bedrijven er minder mensen werken. De sterkste toename van werkgelegenheid was onder de machinebouwers. Net als voorgaande kwartalen groeide ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten. Een op de drie bedrijven heeft tenminste een vacature openstaan. Gemiddeld hebben deze bedrijven 1,4 vacatures.

 

Bron: metaalunie.nl